Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 471/Β/14.02.2018

  • 15/2/2018

Απόφ. 579 Ορισμός της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε./Αναπτυξιακή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 473/Β/14.02.2018

  • 15/2/2018

Απόφ. 576 Ορισμός της ΟΤΔ «Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ» ως Ενδιάμεσου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 473/Β/14.02.2018

  • 15/2/2018

Απόφ. 577 Ορισμός της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Πέλλας/Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 478/Β/15.02.2018

  • 15/2/2018

Απόφ. Φ25α/20871/Δ4 Συμπληρωματικός καθορισμός σχολικών μονάδων τοποθέτησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 480/Β/15.02.2018

  • 15/2/2018

Απόφ. ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171312/427 Καθορισμός διαδικασίας έγκρισης της άσκησης δραστηριοτήτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 480/Β/15.02.2018

  • 15/2/2018

Απόφ. ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ.171311/426 Καθορισμός διαδικασίας άσκησης δραστηριοτήτων έρευνας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 481/Β/15.02.2018

  • 15/2/2018

Απόφ. ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171314/429 Καθορισμός διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 474/Β/14.02.2018

  • 15/2/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228 Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή των ρυθμίσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 55/Δ/14.02.2018

  • 15/2/2018

Απόφ. 6800 Επανακαθορισμός ορίων αιγιαλού - παραλίας στην θέση «ΜΑΥΡΑΔΕΣ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 40/Δ/09.02.2018

  • 14/2/2018

Απόφ. 81752 Μερική κύρωση δασικού χάρτη δημοτικής κοινότητας «Σαμίων»...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.