Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 69/Δ/16.02.2018

  • 21/2/2018

Απόφ. 319368 Επανακαθορισμός ορίων παραλίας στην Θέση «Εντός οικισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 70/Δ/16.02.2018

  • 21/2/2018

Απόφ. 23709 Μερική κύρωση των δασικών χαρτών της δημοτικής κοινότητας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 71/Δ/16.02.2018

  • 21/2/2018

Απόφ. 83561 Μερική κύρωση των ενενήντα τεσσάρων (94) δασικών χαρτών (Κωδικός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 73/Δ/16.02.2018

  • 21/2/2018

Απόφ. 110834/3422 Μερική κύρωση δασικού χάρτη Δυτικής Αττικής των Δήμων:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 76/Δ/16.02.2018

  • 21/2/2018

Απόφ. 5079πε Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 77/Δ/16.02.2018

  • 21/2/2018

Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμημάτων των ρεμάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 26/Α/20.02.2018

  • 20/2/2018

Απόφ. 13 Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής....

Περισσότερα

ΦΕΚ 483/Β/16.02.2018

  • 20/2/2018

Απόφ. 3122.1-Τ80/5496/18 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 483/Β/16.02.2018

  • 20/2/2018

Απόφ. 3122.1-Τ80/5494/18 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 542/Β/16.02.2018

  • 20/2/2018

Απόφ. 1024 Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών με βάση τις διατάξεις...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.