Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 36/ΑΑΠ/02.03.2018

  • 6/3/2018

Απόφ. 1026 Τροποποίηση εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου Καλαμπάκας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 762/Β/05.03.2018

  • 6/3/2018

Απόφ. 13049/4840 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 770/Β/05.03.2018

  • 6/3/2018

Απόφ. 1306/294 Α1 Σύσταση Μητρώου Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 772/Β/06.03.2018

  • 6/3/2018

Απόφ. 5808 Καθορισμός των αρμοδίων οργάνων και της διαδικασίας χορήγησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 772/Β/06.03.2018

  • 6/3/2018

Απόφ. 166986/590 Καθορισμός του ύψους και του τρόπου καταβολής, είσπραξης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 727/Β/02.03.2018

  • 5/3/2018

Απόφ. 7300/2660 ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 747/Β/02.03.2018

  • 5/3/2018

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/5028/Π.Ε./Α321 Προθεσμίες χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 747/Β/02.03.2018

  • 5/3/2018

Απόφ. 3122.1-Τ29/14109/2018 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 101/Δ/02.03.2018

  • 5/3/2018

Απόφ. 3649/17 Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ρέματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 719/Β/02.03.2018

  • 2/3/2018

Απόφ. 989 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.