Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 836/Β/09.03.2018

  • 12/3/2018

Απόφ. 30084 Κήρυξη αιωνόβιας δρυός στo Nεοχώρι του Δήμου Γρεβενών Π.Ε....

Περισσότερα

ΦΕΚ 841/Β/09.03.2018

  • 12/3/2018

Απόφ. 631 Ορισμός της «Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 43/Α/09.03.2018

  • 9/3/2018

Απόφ. Αριθμ. πράξης 3 της 7-3-2018 Ειδική Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για την υπαγωγή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 37/ΑΑΠ/07.03.2018

  • 9/3/2018

Απόφ. 46 Κίνηση διαδικασίας σύνταξης μελέτης Γενικού Πολεοδομικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 108/Δ/07.03.2018

  • 9/3/2018

Απόφ. 324396π.ε. Κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας συνολικού εμβαδού 3.075.035,00...

Περισσότερα

ΦΕΚ 783/Β/07.03.2018

  • 8/3/2018

Απόφ. 21904/56/ Φ113 Τροποποίηση της αριθμ. Οικ.10169/639/Φ.Γ.9.6.4 (ΣΤ)΄ (Β΄ 1983/14-8-2013)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 796/Β/07.03.2018

  • 8/3/2018

Απόφ. ΔΥδρογ/Δ/οικ.171588 Τροποποίηση της οικ. 170377/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 797/Β/07.03.2018

  • 8/3/2018

Απόφ. ΔΥδρογ/Δ/170586 Τροποποίηση της οικ. 170376/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 104/Δ/05.03.2018

  • 8/3/2018

Απόφ. 945 Επανακαθορισμός ορίων Αιγιαλού -Παραλίας στη θέση από «...

Περισσότερα

ΦΕΚ 41/Α/07.03.2018

  • 7/3/2018

Απόφ. 4523 Διατάξεις για την παραγωγή τελικών προϊόντων Φαρμακευτικής...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.