Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 951/Β/16.03.2018

  • 16/3/2018

Απόφ. ΠΟΛ. 1050 Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1005/11-1-2018 (Β’ 20) απόφασης του Υπουργείου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 952/Β/16.03.2018

  • 16/3/2018

Απόφ. 172574/222 Τροποποίηση της με Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (Β΄ 756/02.03.2018) κοινής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 48/Α/16.03.2018

  • 16/3/2018

Απόφ. 4526 Κύρωση της Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 49/Α/16.03.2018

  • 16/3/2018

Απόφ. 4527 Κύρωση της Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 50/Α/16.03.2018

  • 16/3/2018

Απόφ. 4528 Κύρωση Σύμβασης για τη λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 916/Β/15.03.2018

  • 16/3/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/13096/1035 Καθορισμός των περιπτώσεων και της διαδικασίας μερικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 858/Β/12.03.2018

  • 15/3/2018

Απόφ. ΔΥδρογ/Δ/οικ.171612 Τροποποίηση της οικ. 170375/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 870/Β/13.03.2018

  • 15/3/2018

Απόφ. ΓΔΟΠ 0000477 ΕΞ 2018 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από την πλημμύρα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 883/Β/14.03.2018

  • 15/3/2018

Απόφ. ΠΟΛ. 1039 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών λόγω...

Περισσότερα

ΦΕΚ 884/Β/14.03.2018

  • 15/3/2018

Απόφ. ΠΟΛ.1040 Καθορισμός των πηγών και του είδους των στοιχείων που συλλέγονται,...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.