Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 984/Β/20.03.2018

  • 20/3/2018

Απόφ. 396 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 985/Β/20.03.2018

  • 20/3/2018

Απόφ. 329 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 986/Β/20.03.2018

  • 20/3/2018

Απόφ. 365 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 986/Β/20.03.2018

  • 20/3/2018

Απόφ. ΠΟΛ. 1047 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 115/Δ/15.03.2018

  • 20/3/2018

Απόφ. 12375 Επικύρωση έκθεσης για τον καθορισμό ορίων αιγιαλού και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 920/Β/16.03.2018

  • 19/3/2018

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 2230/Α335 Χαρακτηρισμός ως δυσπρόσιτων θέσεων των οικοπέδων ιδιοκτησίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 927/Β/16.03.2018

  • 19/3/2018

Απόφ. 3122.1-Τ29/16079/2018 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 938/Β/16.03.2018

  • 19/3/2018

Απόφ. 28876 /ΕΥΣΣΑ 498 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 23451/ ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 939/Β/16.03.2018

  • 16/3/2018

Απόφ. Γ3β/Γ.Π.οικ.15670 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Α4β/Γ.Π./οικ.63439/2017...

Περισσότερα

ΦΕΚ 950/Β/16.03.2018

  • 16/3/2018

Απόφ. Δ1(δ)/ ΓΠ οικ.22104 Τροποποίηση της αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 154949/2010 υπουργικής απόφασης...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.