Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 1001/Β/21.03.2018

  • 22/3/2018

Απόφ. ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ. 171872 Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1004/Β/21.03.2018

  • 22/3/2018

Απόφ. ΔΙΔΔΑ/Φ.1/2/43419 π.ε. Έναρξη Λειτουργίας Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1018/Β/21.03.2018

  • 22/3/2018

Απόφ. ΦΒ1-Α/21315/195 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 59555/2459/00 (ΦΕΚ 1261/Β΄/2000)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 981/Β/20.03.2018

  • 21/3/2018

Απόφ. 82204/9634 Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων σε...

Περισσότερα

ΦΕΚ 987/Β/20.03.2018

  • 21/3/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/108471/5201/552/439 Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 988/Β/21.03.2018

  • 21/3/2018

Απόφ. 5688 Τροποποίηση των παραρτημάτων του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), σύμφωνα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 43/ΑΑΠ/15.03.2018

  • 20/3/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/78290/53363/1741/871 Κήρυξη - οριοθέτηση ενιαίου αρχαιολογικού χώρου «Δύμης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 942/Β/16.03.2018

  • 20/3/2018

Απόφ. 3122.1-Τ54/16065/2018 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκπόνηση της μελέτης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 948/Β/16.03.2018

  • 20/3/2018

Απόφ. ΔΑΕΦΚ/1733/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 975/Β/19.03.2018

  • 20/3/2018

Απόφ. ΔΑΕΦΚ/2890/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.