Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 1101/Β/27.03.2018

  • 27/3/2018

Απόφ. 3122.1-Τ54/20066/2018 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1101/Β/27.03.2018

  • 27/3/2018

Απόφ. 3122.1-Τ54/20097/2018 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 121/Δ/21.03.2018

  • 27/3/2018

Απόφ. 10/3782/1-2-2018 Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης των επεξεργασμένων αστικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 128/Δ/22.03.2018

  • 27/3/2018

Απόφ. 37306 Επικύρωση καθορισμού οριοθέτησης τμήματος ποταμού Πείρου,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 130/Δ/22.03.2018

  • 27/3/2018

Απόφ. 25802 Καθορισμός ορίων Όχθης Παρόχθιας ζώνης και Παλαιάς Όχθης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 132/Δ/22.03.2018

  • 27/3/2018

Απόφ. 35597 Επανακαθορισμός ορίων αιγιαλού-παραλίας στην περιοχή «ΝΟΤΙΟ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 135/Δ/23.03.2018

  • 27/3/2018

Απόφ. 14586 Επανακαθορισμός των ορίων παραλίας στην περιοχή του οικισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 136/Δ/23.03.2018

  • 27/3/2018

Απόφ. 14573 Επανακαθορισμός της παραλίας στην περιοχή «Ευριακή - Πέραμα»,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 137/Δ/23.03.2018

  • 27/3/2018

Απόφ. 3042 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμημάτων δύο υδατορεμάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 50/ΑΑΠ/22.03.2018

  • 23/3/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΤΠ/24243/2333/184/78 Χαρακτηρισμός ως νεώτερου μνημείου του κτηρίου της V Μεραρχίας...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.