Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 1137/Β/28.03.2018

  • 29/3/2018

Απόφ. ΠΟΛ.1057 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1150/Β/29.03.2018

  • 29/3/2018

Απόφ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 172857 Πλαίσιο συμμετοχής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, μεθοδολογία...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1152/Β/29.03.2018

  • 29/3/2018

Απόφ. Α4β/Γ.Π./οικ.7273 Καθορισμός των πολεοδομικών θεμάτων που αφορούν στην εγκατάσταση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1107/Β/27.03.2018

  • 28/3/2018

Απόφ. 6164 Περιορισμός των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1125/Β/28.03.2018

  • 28/3/2018

Απόφ. ΠΟΛ. 1051 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1128/Β/28.03.2018

  • 28/3/2018

Απόφ. 165390/590 Εκτατική και ημισταυλισμένη χοιροτροφία.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1132/Β/28.03.2018

  • 28/3/2018

Απόφ. 292/46122 Τροποποίηση της αριθμ. 951/44337/27.04.2017 υπουργικής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1068/Β/23.03.2018

  • 27/3/2018

Απόφ. 4666 Νομιμοποίηση Ορειβατικού Καταφυγίου «Γιάννης Χασιώτης»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1068/Β/23.03.2018

  • 27/3/2018

Απόφ. 4674 Νομιμοποίηση Ορειβατικού Καταφυγίου «Μιχάλης Δέφνερ»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1085/Β/26.03.2018

  • 27/3/2018

Απόφ. ΠΟΛ. 1052 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.