Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 63/Α/05.04.2018

  • 5/4/2018

Απόφ. 4532 Eνσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794...

Περισσότερα

ΦΕΚ 62/Α/05.04.2018

  • 5/4/2018

Απόφ. 4531 Ι) Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την...

Περισσότερα

ΦΕΚ 59/ΑΑΠ/02.04.2018

  • 4/4/2018

Απόφ. 532/26409 Έγκριση του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 60/ΑΑΠ/02.04.2018

  • 4/4/2018

Απόφ. 16-03-18 Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός εγκεκριμένου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1212/Β/02.04.2018

  • 4/4/2018

Απόφ. 3113.10-5/21254/2018 Καθορισμός Λιμενικών δραστηριοτήτων στη λιμενολεκάνη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1221/Β/02.04.2018

  • 4/4/2018

Απόφ. 13738 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1177/Β/02.04.2018

  • 3/4/2018

Απόφ. ΔΑΕΦΚ/1379/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1228/Β/03.04.2018

  • 3/4/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/18877/1096 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», του Υπουργού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 57/ΑΑΠ/29.03.2018

  • 2/4/2018

Απόφ. 531/26396 Έγκριση Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1145/Β/29.03.2018

  • 2/4/2018

Απόφ. 4658 Νομιμοποίηση Ορειβατικού Καταφυγίου «Χρήστος Κάκαλος»...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.