Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 1374/Β/24.04.2018

  • 24/4/2018

Απόφ. 3122.1-Τ37/27471/18 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1377/Β/24.04.2018

  • 24/4/2018

Απόφ. 13022 Ειδικό Πρόγραμμα Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων Οργανισμών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 69/ΑΑΠ/19.04.2018

  • 23/4/2018

Απόφ. 55339 Αναγνώριση ως κύριας δημοτικής οδού που συνδέει την επαρχιακή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 69/ΑΑΠ/19.04.2018

  • 23/4/2018

Απόφ. 887 Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενη του ’23 εκτός σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 71/ΑΑΠ/19.04.2018

  • 23/4/2018

Απόφ. 18951 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 71/ΑΑΠ/19.04.2018

  • 23/4/2018

Απόφ. 144807(575) Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με τον...

Περισσότερα

ΦΕΚ 73/ΑΑΠ/19.04.2018

  • 23/4/2018

Απόφ. - Αναγκαστική Απαλλοτρίωση δημοτικής δασικής έκτασης 10.668,12...

Περισσότερα

ΦΕΚ 71/Α/23.04.2018

  • 23/4/2018

Απόφ. Πράξη 6 της 20-4-2018 Τροποποίηση της 48/11-12-2015 πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1368/Β/23.04.2018

  • 23/4/2018

Απόφ. 3122.1-Τ20Α/26824/2018 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 155/Δ/19.04.2018

  • 23/4/2018

Απόφ. 24017/668 Κήρυξη και επανακήρυξη ως αναδασωτέας,έκτασης συνολικού...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.