Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 82/ΑΑΠ/25.04.2018

  • 27/4/2018

Απόφ. 21551 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 82/ΑΑΠ/25.04.2018

  • 27/4/2018

Απόφ. 62422 Αναγνώριση οδού ως κύριας δημοτικής.(2)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 75/Α/27.04.2018

  • 27/4/2018

Απόφ. 4533 Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1385/Β/25.04.2018

  • 26/4/2018

Απόφ. 770 Ορισμός του Δήμου Εορδαίας ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1385/Β/25.04.2018

  • 26/4/2018

Απόφ. 772 Ορισμός του Δήμου Γρεβενών ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1405/Β/25.04.2018

  • 26/4/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΤΟΠΕΦ/19987/381 Καθορισμός προδιαγραφών και προϋποθέσεων για την εφαρμογή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1409/Β/25.04.2018

  • 26/4/2018

Απόφ. . Δ 11/οικ. 21568/620 Καθορισμός των προϋποθέσεων και ρύθμιση των λεπτομερειών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 83/ΑΑΠ/25.04.2018

  • 26/4/2018

Απόφ. ΔΟΥ/ο/1999 Ανανέωση της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 3 του π.δ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 83/ΑΑΠ/25.04.2018

  • 26/4/2018

Απόφ. - Ανανέωση της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 3 του π.δ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 1398/Β/25.04.2018

  • 26/4/2018

Απόφ. 60570 Έγκριση της αριθμ. 229/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.