Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 85/ΑΑΠ/27.04.2018

  • 2/5/2018

Απόφ. 45434/997 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 85/ΑΑΠ/27.04.2018

  • 2/5/2018

Απόφ. 45440/998 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ Γ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1456/Β/26.04.2018

  • 30/4/2018

Απόφ. 5643/53027 Έγκριση 3ns τροποποίησης του π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/τ.Α’/27-12-2010):...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1463/Β/27.04.2018

  • 30/4/2018

Απόφ. 3122.1-Τ19Β/27203/2018 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1463/Β/27.04.2018

  • 30/4/2018

Απόφ. 3122.1-Τ28Α/27184/2018 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1472/Β/27.04.2018

  • 30/4/2018

Απόφ. ΠΟΛ. 1066 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1486/Β/30.04.2018

  • 30/4/2018

Απόφ. 78264 Τροποποίηση της αριθμ. 64413/28-03-2018 (ΑΔΑ:Ω0ΗΡΟΡ1Φ-ΦΤΧ) (ΦΕΚ 1174/Β΄/2018)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 160/Δ/26.04.2018

  • 30/4/2018

Απόφ. 111/9565 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών ρέματος στη θέση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 160/Δ/26.04.2018

  • 30/4/2018

Απόφ. 65563 Έγκριση καθορισμού λατομικών περιοχών στην Περιφερειακή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 160/Δ/26.04.2018

  • 30/4/2018

Απόφ. 65586 Έγκριση καθορισμού λατομικών περιοχών στην Περιφερειακή...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.