Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 1597/Β/09.05.2018

  • 10/5/2018

Απόφ. Φ/Α.7/6/40076/561 Τροποποίηση της με αριθ. Φ/Α/7.6/οικ. 52326/703/14-5-2015 (ΦΕΚ 1035 Β 03-06-2015)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1603/Β/09.05.2018

  • 10/5/2018

Απόφ. 3113.10-12/28284/2018 Καθορισμός των όρων της παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1603/Β/09.05.2018

  • 10/5/2018

Απόφ. 3113.10-12/28287/2018 Καθορισμός των όρων της παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1603/Β/09.05.2018

  • 10/5/2018

Απόφ. 3113.10-12/28282/18 Καθορισμός των όρων της παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1603/Β/09.05.2018

  • 10/5/2018

Απόφ. 3113.10-12/28289/18 Καθορισμός των όρων της παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 180/Δ/09.05.2018

  • 10/5/2018

Απόφ. 497 Καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού στην περιοχή «Ανατολική...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1586/Β/08.05.2018

  • 9/5/2018

Απόφ. 45196 Τροποποίηση της αριθμ. 133473/2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1576/Β/08.05.2018

  • 9/5/2018

Απόφ. 16410 Φ.700.6 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2018 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1562/Β/08.05.2018

  • 9/5/2018

Απόφ. 1498 Ορισμός της ΟΤΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ» ως Ενδιάμεσου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1581/Β/08.05.2018

  • 8/5/2018

Απόφ. 570 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.