Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 850/Δ/28.12.2020

  • 29/12/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/585693/414970/11462/5554 Προσωρινή οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου στη θέση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 852/Δ/28.12.2020

  • 29/12/2020

Απόφ. ΠΑΜΘ/ΔΠΧΣ/197542/6043 Αναγνώριση οδού - πάροδος μεταξύ των οδών Ηφαιστίωνος και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5732/Β/28.12.2020

  • 28/12/2020

Απόφ. 2654/356295 Καθορισμός των Δήμων και Συνδέσμων Δήμων που χρηματοδοτούνται...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5755/Β/28.12.2020

  • 28/12/2020

Απόφ. 704761(10249) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5758/Β/28.12.2020

  • 28/12/2020

Απόφ. 1602 Έγκριση Μοναδιαίου Κόστους Απωλειών για το Έτος 2021 στο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5760/Β/28.12.2020

  • 28/12/2020

Απόφ. 1648/2020 Διενέργεια Κοινής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5762/Β/28.12.2020

  • 28/12/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/123779/1582 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/66759/811/09.07.2020 απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 846/Δ/24.12.2020

  • 28/12/2020

Απόφ. 216965 Συμπλήρωση στοιχείων της υπ’ αρ. 03-12-2019 έκθεσης της Επιτροπής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 258/Α/27.12.2020

  • 27/12/2020

Απόφ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 107 Περί κλεισίματος κόλπων και χάραξης ευθειών γραμμών βάσης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 259/Α/27.12.2020

  • 27/12/2020

Απόφ. Πράξη 49 της 7-12-2020 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 52/23.12.2019 πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.