Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 98/ΑΑΠ/17.05.2018

  • 21/5/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/143336/15271/1432/536 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτηρίου επί της οδού 25ης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 98/ΑΑΠ/17.05.2018

  • 21/5/2018

Απόφ. 64762/909 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως...

Περισσότερα

ΦΕΚ 98/ΑΑΠ/17.05.2018

  • 21/5/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/159133/1663/1559/595 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του παλαιού υδροκίνητου συγκροτήματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1749/Β/17.05.2018

  • 21/5/2018

Απόφ. 3017/61861 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 95/ΑΑΠ/17.05.2018

  • 18/5/2018

Απόφ. 82253 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 95/ΑΑΠ/17.05.2018

  • 18/5/2018

Απόφ. 27-04-18 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 96/ΑΑΠ/17.05.2018

  • 18/5/2018

Απόφ. 25681 Καθορισμός χώρου που εξομοιώνεται με χερσαίαζώνη λιμένα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 97/ΑΑΠ/17.05.2018

  • 18/5/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/140525/15045/1405 Χαρακτηρισμός ως ιστορικού τόπου της περιοχής των λατομείων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 97/ΑΑΠ/17.05.2018

  • 18/5/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/141451/15117/1417 Χαρακτηρισμός ως μνημείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 97/ΑΑΠ/17.05.2018

  • 18/5/2018

Απόφ. 3637 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης αλλαγής...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.