Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 1898/Β/25.05.2018

  • 29/5/2018

Απόφ. 88860 Τροποποίηση απόφασης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 107/ΑΑΠ/24.05.2018

  • 29/5/2018

Απόφ. 55613/1210 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 107/ΑΑΠ/24.05.2018

  • 29/5/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ 140320/15020/1400 Χαρακτηρισμός ως μνημείων των κτηρίων επί της οδού Αδριανού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 107/ΑΑΠ/24.05.2018

  • 29/5/2018

Απόφ. 55622/1211 Τροποποίηση Διανομής Συνοικισμού Μεγάρχης, Δήμου Νικολάου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 208/Δ/24.05.2018

  • 29/5/2018

Απόφ. 91714 Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 161379/9-12-2016 (Φ.Ε.Κ. 458/Δ΄/2016) απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1880/Β/24.05.2018

  • 25/5/2018

Απόφ. 369/2018 Κατευθύνσεις για την κατάρτιση των Κανονισμών των Αγορών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 106/ΑΑΠ/22.05.2018

  • 24/5/2018

Απόφ. 27-04-18 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης τμήματος της πολεοδομικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 100/ΑΑΠ/21.05.2018

  • 23/5/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/117992/12835/1229 Χαρακτηρισμός ως μνημείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 100/ΑΑΠ/21.05.2018

  • 23/5/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/25663/1643 Μερική τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1826/Β/22.05.2018

  • 23/5/2018

Απόφ. 2335 Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.