Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 1924/Β/30.05.2018

  • 31/5/2018

Απόφ. 28586/283 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΡΟ 64/7-2-2018 (ΦΕΚ 412 Β΄) κοινής υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1927/Β/30.05.2018

  • 31/5/2018

Απόφ. Γ2Α/3532 Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων, στο Παθολογικό Νοσοκομείο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 93/Α/31.05.2018

  • 31/5/2018

Απόφ. 4541 Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1927/Β/30.05.2018

  • 31/5/2018

Απόφ. 175275 Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1928/Β/30.05.2018

  • 30/5/2018

Απόφ. 7731/75318 ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1929/Β/30.05.2018

  • 30/5/2018

Απόφ. 2133.1/39328/2018 Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 1933/Β/30.05.2018

  • 30/5/2018

Απόφ. 3122.1-Τ13/34827/2018 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση των έργων:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1936/Β/30.05.2018

  • 30/5/2018

Απόφ. ΔΑΠ/Φ.2.4/οικ.175258/1810 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με αρ. πρωτ. οικ. 13127/3645/8.7.2005...

Περισσότερα

ΦΕΚ 108/ΑΑΠ/24.05.2018

  • 30/5/2018

Απόφ. 08-05-18 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 207/Δ/24.05.2018

  • 30/5/2018

Απόφ. 79396 Επανακαθορισμός ορίων αιγιαλού και παραλίας στην Θέση...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.