Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 1960/Β/01.06.2018

  • 4/6/2018

Απόφ. Α.Π.ΓΔΟΠ 0001309 ΕΞ 2018 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από την πυρκαγιά...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1969/Β/01.06.2018

  • 4/6/2018

Απόφ. 174842 Κώδικας Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Πελάτες. (1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1977/Β/01.06.2018

  • 4/6/2018

Απόφ. Α.Π.ΓΔΟΠ 0001313 ΕΞ 2018 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1977/Β/01.06.2018

  • 4/6/2018

Απόφ. Α.Π.ΓΔΟΠ 0001312 ΕΞ 2018 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1982/Β/01.06.2018

  • 4/6/2018

Απόφ. Γ1β/ΓΠ/32182 Επικαιροποίηση καταλόγου μηχανημάτων, εργαλείων και οργάνων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 210/Δ/30.05.2018

  • 4/6/2018

Απόφ. 79393 Επανακαθορισμός ορίων αιγιαλού και παραλίας στην Θέση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 111/ΑΑΠ/30.05.2018

  • 1/6/2018

Απόφ. 57042 Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1978/Β/01.06.2018

  • 1/6/2018

Απόφ. 4460 Επικαιροποίηση Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1986/Β/01.06.2018

  • 1/6/2018

Απόφ. ΔΧΠ 0001389 ΕΞ 2018/Χ.Π. 1171 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 110/ΑΑΠ/30.05.2018

  • 31/5/2018

Απόφ. 17282/ΤΔ1689 Εφαρμογή διατάξεων των άρθρων 2 και 3 του π.δ. 209/1998 για οδικό...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.