Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 114/ΑΑΠ/04.06.2018

  • 7/6/2018

Απόφ. 3210 Τροποποίηση σχεδίου πόλεως στην Πολεοδομική Ενότητα «Μπόρα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 114/ΑΑΠ/04.06.2018

  • 7/6/2018

Απόφ. 64766/910 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως...

Περισσότερα

ΦΕΚ 120/ΑΑΠ/07.06.2018

  • 7/6/2018

Απόφ. μ. ΓΓΔΠ 0009260 ΕΙ 2018 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΓΓΔΠ0016711ΕΞ2017/24.10.2017 κοινής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 120/ΑΑΠ/07.06.2018

  • 7/6/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/32875/2031 Παράταση αναστολής έκδοσης εγκρίσεων δόμησης και αδειών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2070/Β/07.06.2018

  • 7/6/2018

Απόφ. 88897 Τροποποίηση - συμπλήρωση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 113/ΑΑΠ/04.06.2018

  • 6/6/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/158986/16651/1555 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του παλαιού λιθόστρωτου μονοπατιού,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 117/ΑΑΠ/05.06.2018

  • 6/6/2018

Απόφ. 171626(710) Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με τον...

Περισσότερα

ΦΕΚ 117/ΑΑΠ/05.06.2018

  • 6/6/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/113247/77824/2590/1152 Κήρυξη - οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου για την προστασία...

Περισσότερα

ΦΕΚ 118/ΑΑΠ/06.06.2018

  • 6/6/2018

Απόφ. ΔΔΠ Γ 0008993 ΕΞ 2018 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αμπελοκήπων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2011/Β/05.06.2018

  • 6/6/2018

Απόφ. 3122.1-Τ41/39906/2018 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.