Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 2123/Β/08.06.2018

  • 11/6/2018

Απόφ. 175600/430 Τροποποίηση της με Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (Β'756/02.03.2018) κοινής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2059/Β/07.06.2018

  • 8/6/2018

Απόφ. ΓΔΟΠ 0001199 ΕΞ 2018 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2073/Β/07.06.2018

  • 8/6/2018

Απόφ. 320/2/03.05.2018 Τροποποίηση της 245/2/02.02.2017 (Β 811) απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2105/Β/08.06.2018

  • 8/6/2018

Απόφ. ΔΧΠ.0001386 ΕΞ 2018/Χ.Π. 1170 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από την πλημμύρα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2129/Β/08.06.2018

  • 8/6/2018

Απόφ. ΠΟΛ. 1108 Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τις περιπτώσεις για τις οποίες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 218/Δ/07.06.2018

  • 8/6/2018

Απόφ. 10/1336 Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης των επεξεργασμένων αστικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 218/Δ/07.06.2018

  • 8/6/2018

Απόφ. 10/1335 Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης των επεξεργασμένων αστικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 219/Δ/07.06.2018

  • 8/6/2018

Απόφ. 896/48112 Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας έκτασης δασικού χαρακτήρα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 219/Δ/07.06.2018

  • 8/6/2018

Απόφ. 897/48119 Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας έκτασης δασικού χαρακτήρα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2090/Β/07.06.2018

  • 7/6/2018

Απόφ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/οικ.19885 Σύσταση - συγκρότηση πενταμελούς γνωμοδοτικού οργάνου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.