Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 104/Α/13.06.2018

  • 13/6/2018

Απόφ. 4548 Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 228/Δ/11.06.2018

  • 13/6/2018

Απόφ. 6373/60724 Καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού - παραλίας, για πρώτη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 230/Δ/11.06.2018

  • 13/6/2018

Απόφ. 1296 Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ρέματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 231/Δ/11.06.2018

  • 13/6/2018

Απόφ. 6800/64749 Επανακαθορισμός των ορίων αιγιαλού, παραλίας και καθορισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 187/Δ/11.05.2018

  • 12/6/2018

Απόφ. 24450 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 221/Δ/08.06.2018

  • 12/6/2018

Απόφ. 29406 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος στη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 227/Δ/08.06.2018

  • 12/6/2018

Απόφ. 2060 Καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στη θέση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 102/Α/12.06.2018

  • 12/6/2018

Απόφ. 4547 Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2192/Β/12.06.2018

  • 12/6/2018

Απόφ. ΠΟΛ. 1113 Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις...

Περισσότερα

ΦΕΚ 101/Α/12.06.2018

  • 12/6/2018

Απόφ. 4546 Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.