Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 126/ΑΑΠ/14.06.2018

  • 18/6/2018

Απόφ. 30-05-18 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης α΄ κατοικίας σε έκταση ιδιοκτησίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 235/Δ/14.06.2018

  • 18/6/2018

Απόφ. 41943/4381 Καθορισμός - μερικός επανακαθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 124/ΑΑΠ/13.06.2018

  • 15/6/2018

Απόφ. 1367 Κύρωση τμήματος δικτύου κοινοχρήστων χώρων, εντός ορίων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 124/ΑΑΠ/13.06.2018

  • 15/6/2018

Απόφ. ΔΟΥ/οικ/2774 Ανακατάταξη οδικού τμήματος (AB) της Νέας Εθνικής Οδού (1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2242/Β/15.06.2018

  • 15/6/2018

Απόφ. 22421 Ορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των ατόμων που...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2269/Β/15.06.2018

  • 15/6/2018

Απόφ. 707 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2269/Β/15.06.2018

  • 15/6/2018

Απόφ. 706 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2272/Β/15.06.2018

  • 15/6/2018

Απόφ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/οικ. 19876 Σύσταση - συγκρότηση τριμελούς γνωμοδοτικού οργάνου στο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2216/Β/14.06.2018

  • 15/6/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/1752 Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2278/Β/15.06.2018

  • 15/6/2018

Απόφ. 64618/856/Φ15 Τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης,...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.