Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 136/ΑΑΠ/27.06.2018

  • 29/6/2018

Απόφ. 222 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων 127 κτιρίων και ενός γεφυριού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 137/ΑΑΠ/27.06.2018

  • 29/6/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/26469/18423/596/291 Κήρυξη και οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου «Πηγών Αγγίτη»,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 138/ΑΑΠ/27.06.2018

  • 29/6/2018

Απόφ. 4132.12-1/1983 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του τριώροφου κτιρίου που...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2467/Β/27.06.2018

  • 28/6/2018

Απόφ. 3749/77622 Έγκριση Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2473/Β/27.06.2018

  • 28/6/2018

Απόφ. 507/2018 Έγκριση της Πρότυπης Σύμβασης Πλαίσιο για τη Μεταφορά Φυσικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 133/ΑΑΠ/25.06.2018

  • 26/6/2018

Διόρθωση σφάλματος στην 64766/910/18-05-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 133/ΑΑΠ/25.06.2018

  • 26/6/2018

Απόφ. 5564/360 Κύρωση τμήματος δικτύου κοινοχρήστων χώρων στη θέση Πλάκα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 135/ΑΑΠ/26.06.2018

  • 26/6/2018

Απόφ. 20-06-18 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου του παραδοσιακού οικισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2408/Β/25.06.2018

  • 26/6/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/35509/2168 Εξαίρεση ακινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2408/Β/25.06.2018

  • 26/6/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/35492/2167 Εξαίρεση ακινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.