Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 2864/Β/18.07.2018

  • 19/7/2018

Απόφ. 3122.1-Τ63Α/49611/2018 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2913/Β/19.07.2018

  • 19/7/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/45039/2593 Υπαγωγή της κτηματογραφούμενης περιοχής του Δήμου Καματερού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2913/Β/19.07.2018

  • 19/7/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/45047/2594 Υπαγωγή της κτηματογραφούμενης περιοχής της Κοινότητας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2913/Β/19.07.2018

  • 19/7/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/43396/2538 Υπαγωγή της κτηματογραφούμενης περιοχής του Δήμου Αγίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2921/Β/19.07.2018

  • 19/7/2018

Απόφ. 29845/2423 Τροποποίηση της αριθμ. 13097/661/13.4.2017 (Β΄ 1403 και Β΄ 1892) υπουργική...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2922/Β/19.07.2018

  • 19/7/2018

Απόφ. 827 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2925/Β/19.07.2018

  • 19/7/2018

Απόφ. 265 Εξουσιοδότηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 130/Α/18.07.2018

  • 18/7/2018

Απόφ. 4554 Aσφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 262/Δ/16.07.2018

  • 18/7/2018

Απόφ. 288542 π.ε. Έγκριση επικαιροποίησης ορίων του αισθητικού Δάσους «Μογγοστού»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 264/Δ/17.08.2018

  • 18/7/2018

Απόφ. 141592 Καθορισμός ορίων αιγιαλού-παραλίας και παλαιού αιγιαλού...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.