Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 3572/Β/22.08.2018

  • 23/8/2018

Απόφ. 5761/114347 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3583/Β/23.08.2018

  • 23/8/2018

Απόφ. 3122.1-Τ53/61494/2018 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκπόνηση της μελέτης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3583/Β/23.08.2018

  • 23/8/2018

Απόφ. 2 / 53483/ ΔΕΦ Έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου 2019-2022 του φορέα του Κεφ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 3600/Β/23.08.2018

  • 23/8/2018

Απόφ. 983/2018 Τροποποίηση - Συμπλήρωση της αριθμ. 977/ 07.08.2018 απόφασης του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3584/Β/23.08.2018

  • 23/8/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/54336/486 Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 171/ΑΑΠ/21.08.2018

  • 22/8/2018

Απόφ. 13-08-18 Έγκριση γενικού σχεδιασμού μαρίνας Χίου. (1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 172/ΑΑΠ/21.08.2018

  • 22/8/2018

Απόφ. 13-08-18 Έγκριση γενικού σχεδιασμού μαρίνας Αλίμου.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3521/Β/21.08.2018

  • 22/8/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/53033/7627 Ορισμός Επιλεγέντος Αιτούντος στο πλαίσιο του Διεθνούς...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3521/Β/21.08.2018

  • 22/8/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/53028/7626 Ισχύς Ευελιξίας Κατανεμόμενων Υδροηλεκτρικών μονάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3521/Β/21.08.2018

  • 22/8/2018

Απόφ. 43614/996 Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων για αδήλωτη εργασία...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.