Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 3688/Β/29.08.2018

  • 30/8/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/47740/7018 Τροποποίηση της με αριθμ. 34062/5.7.2016 απόφασης του Υπουργού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3720/Β/30.08.2018

  • 30/8/2018

Απόφ. ΠΟΛ.: 1170 Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1187/2017 (Β΄ 4232) απόφασης του Διοικητή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 306/Δ/29.08.2018

  • 30/8/2018

Απόφ. 36879 Επικύρωση των οριογραμμών τμημάτων υδατορέματος στη θέση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 177/ΑΑΠ/29.08.2018

  • 29/8/2018

Απόφ. 144623/2280 Τροποποίηση σχεδίου πόλης για διόρθωση πρασιάς επί της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 177/ΑΑΠ/29.08.2018

  • 29/8/2018

Απόφ. 1298 Αναγνώριση της οδού η οποία ενώνει τους οικισμούς Παλαιόχωρα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 159/Α/29.08.2018

  • 29/8/2018

Απόφ. 86 Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3709/Β/29.08.2018

  • 29/8/2018

Απόφ. 46170 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3714/Β/29.08.2018

  • 29/8/2018

Απόφ. 896 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3715/Β/29.08.2018

  • 29/8/2018

Απόφ. Y 55 Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων. (1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 302/Δ/24.08.2018

  • 28/8/2018

Απόφ. 9465/91526 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.