Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 3919/Β/10.09.2018

  • 11/9/2018

Απόφ. 860/2 Κανονισμός Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3933/Β/10.09.2018

  • 11/9/2018

Απόφ. 3933 Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3947/Β/11.09.2018

  • 11/9/2018

Απόφ. 848/1 Επέκταση της λειτουργικότητας του Συστήματος Ηλεκτρονικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 321/Δ/06.09.2018

  • 11/9/2018

Απόφ. 6330 Καθορισμός για πρώτη φορά της οριογραμμής αιγιαλού στα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 328/Δ/06.09.2018

  • 11/9/2018

Απόφ. 1617 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματοςχειμάρρου στην...

Περισσότερα

ΦΕΚ 182/ΑΑΠ/06.09.2018

  • 10/9/2018

Απόφ. 113759 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3884/Β/07.09.2018

  • 10/9/2018

Απόφ. 7831 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3934/Β/10.09.2018

  • 10/9/2018

Απόφ. ΔΠΔΑ/45815/2290/Φ.ΕΕΣΣΤΥ Σύσταση - συγκρότηση τριμελούς γνωμοδοτικού οργάνου στο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3936/Β/10.09.2018

  • 10/9/2018

Απόφ. 2428/119952 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3937/Β/10.09.2018

  • 10/9/2018

Απόφ. Υ60 Σύσταση Επιτροπής με την ονομασία «Ανεξάρτητη Επιτροπή...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.