Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 196/ΑΑΠ/20.09.2018

  • 21/9/2018

Απόφ. 05-08-18 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης α’ κατοικίας σε έκταση ιδιοκτησίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 197/ΑΑΠ/20.09.2018

  • 21/9/2018

Απόφ. 46250 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 197/ΑΑΠ/20.09.2018

  • 21/9/2018

Απόφ. ΔΠΧΣ 3168 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αλεξανδρούπολης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 200/ΑΑΠ/21.09.2018

  • 21/9/2018

Απόφ. 05-08-18 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 200/ΑΑΠ/21.09.2018

  • 21/9/2018

Απόφ. 28-08-18 Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης του τομέα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4096/Β/20.09.2018

  • 21/9/2018

Απόφ. 78522/7111 Καθορισμός οδών που ανήκουν στην αρμοδιότητα συντήρησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4147/Β/21.09.2018

  • 21/9/2018

Απόφ. 179001/645 Τροποποίηση της με Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (Β’756/02.03.2018) κοινής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4151/Β/21.09.2018

  • 21/9/2018

Απόφ. 64934/596 Καθορισμός αρμόδιου Φορέα για τη συντήρηση της Νέας Οδού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4158/Β/21.09.2018

  • 21/9/2018

Απόφ. ΓΔΣΥ/ οικ18114 Έγκριση ανάθεσης της διαδικασίας σύναψης προγραμματικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4179/Β/21.09.2018

  • 21/9/2018

Απόφ. Δ.Ο.Υ/ οικ-4836/Φ.911 Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.