Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 4203/Β/25.09.2018

  • 25/9/2018

Απόφ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4206/Β/25.09.2018

  • 25/9/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/51715/2819 Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4206/Β/25.09.2018

  • 25/9/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/52961/2865 Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 195/ΑΑΠ/20.09.2018

  • 24/9/2018

Απόφ. 113848 Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Γαζίου Π.Ε. Ηρακλείου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 198/ΑΑΠ/21.09.2018

  • 24/9/2018

Απόφ. 95957/2023 Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου Διανομής Συνοικισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 198/ΑΑΠ/21.09.2018

  • 24/9/2018

Απόφ. 95934/2022 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4107/Β/20.09.2018

  • 24/9/2018

Απόφ. 121885 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4111/Β/20.09.2018

  • 24/9/2018

Απόφ. ΔΥδργ/Δ/οικ.177651 Τροποποίηση της οικ. 170373/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4189/Β/20.09.2018

  • 24/9/2018

Απόφ. ΗΛ/Γ/οικ. 179148 Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/8.2.2018 απόφασης των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4189/Β/24.09.2018

  • 24/9/2018

Απόφ. ΗΛ/Γ/οικ. 179148 Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/ 8.2.2018 απόφασης των...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.