Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 203/ΑΑΠ/24.09.2018

  • 26/9/2018

Απόφ. 04-09-18 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης β’ κατοικίας σε έκταση ιδιοκτησίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 203/ΑΑΠ/24.09.2018

  • 26/9/2018

Απόφ. 28-08-18 Καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης στη θέση «Κόλυμπος»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4222/Β/26.09.2018

  • 26/9/2018

Απόφ. 3122.1-Τ78/69483/2018 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4222/Β/26.09.2018

  • 26/9/2018

Απόφ. 3122.1-Τ29/69831/2018 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 201/ΑΑΠ/24.09.2018

  • 25/9/2018

Απόφ. 05-08-18 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης α' κατοικίας σε έκταση ιδιοκτησίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 317/Δ/04.09.2018

  • 25/9/2018

Απόφ. 13805/130260 Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (ΠΟΑ) στην...

Περισσότερα

ΦΕΚ 317/Δ/04.09.2018

  • 25/9/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/57193/3079 Συμπλήρωση της ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/47695/2669/ 01.08.2018 απόφασης του Αναπληρωτή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4178/Β/21.09.2018

  • 25/9/2018

Απόφ. 7888 1η τροποποίηση της 13214/30-11-2017 (Β΄ 4268) υπουργικής απόφασης:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4201/Β/25.09.2018

  • 25/9/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/62080/8993 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4201/Β/25.09.2018

  • 25/9/2018

Απόφ. Υ72 Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.