Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 72/Β/15.01.2021

  • 15/1/2021

Απόφ. 2647 Τροποποίηση - Διόρθωση της υπ’ αρ. 230551/04-12-2020 απόφασης του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 72/Β/15.01.2021

  • 15/1/2021

Απόφ. 1278 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 77/Β/15.01.2021

  • 15/1/2021

Απόφ. 2359 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 79/Β/15.01.2021

  • 15/1/2021

Απόφ. 853 Τροποποίηση - συμπλήρωση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5991/Β/31.12.2020

  • 15/1/2021

Απόφ. 11207 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 59/Β/14.01.2021

  • 14/1/2021

Απόφ. 2859 Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας εργασίμων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 45/Β/12.01.2021

  • 13/1/2021

Απόφ. 3 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 45/Β/12.01.2021

  • 13/1/2021

Απόφ. 2 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 51/Β/13.01.2021

  • 13/1/2021

Απόφ. 223146/20 Έγκριση της αριθμ. 293/2020 απόφασης του Δη- μοτικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.