Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 238/ΑΑΠ/18.10.2018

  • 22/10/2018

Απόφ. 244009/4718 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας ως προς την...

Περισσότερα

ΦΕΚ 238/ΑΑΠ/18.10.2018

  • 22/10/2018

Απόφ. 298186/5905 ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4652/Β/18.10.2018

  • 22/10/2018

Απόφ. 3523 1η Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. 3218/24-8-2017 (Β΄...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4693/Β/19.10.2018

  • 22/10/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67313/9786 Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή των ρυθμίσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 439/Δ/18.10.2018

  • 22/10/2018

Απόφ. 4998 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος που...

Περισσότερα

ΦΕΚ 442/Δ/18.10.2018

  • 22/10/2018

Απόφ. 230439 Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης επεξεργασμένων αστικών λυμάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4699/Β/19.10.2018

  • 19/10/2018

Απόφ. 3122.1-Τ28A/76231/2018 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκπόνηση της μελέτης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 231/ΑΑΠ/18.10.2018

  • 18/10/2018

Απόφ. 188802/3103 Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4541/Β/18.10.2018

  • 18/10/2018

Απόφ. 1034 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4513/Β/15.10.2018

  • 17/10/2018

Απόφ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720 ΕΞ 2018 Ίδρυση και λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών.(1)...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.