Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 4747/Β/23.10.2018

  • 23/10/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/71913/4555 Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/ 6983/23.7.2018 απόφασης του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4685/Β/18.10.2018

  • 23/10/2018

Απόφ. ΠΟΛ. 1188 Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ. 1223/29-12-2017 (Β' 4643) Απόφασης της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4704/Β/22.10.2018

  • 23/10/2018

Απόφ. 105248 Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του κανονισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4707/Β/22.10.2018

  • 23/10/2018

Απόφ. 8750 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4715/Β/22.10.2018

  • 23/10/2018

Απόφ. Δ1γ Γ.Π.οικ 75644 Τροποποίηση της Υ1γ/Γ.Π/οικ.11361/13-03-2017 (ΦΕΚ 772 Β΄) κοινής υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4716/Β/22.10.2018

  • 23/10/2018

Απόφ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 179746 Καθορισμός των προϋποθέσεων ένταξης αιολικών σταθμών σε...

Περισσότερα

ΦΕΚ 417/Δ/18.10.2018

  • 23/10/2018

Απόφ. 50802 Επικύρωση οριογραμμής Αιγιαλού - Παραλίας στο Δήμο Καλαμαριάς...

Περισσότερα

ΦΕΚ 417/Δ/18.10.2018

  • 23/10/2018

Απόφ. 50795 Επικύρωση οριογραμμής Αιγιαλού (από ΠΟΑ) σε περιοχές της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 417/Δ/18.10.2018

  • 23/10/2018

Απόφ. 50798 Επικύρωση οριογραμμής Αιγιαλού - Παραλίας στο Δήμο Δέλτα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 418/Δ/18.10.2018

  • 23/10/2018

Απόφ. 50797 Επικύρωση οριογραμμής Αιγιαλού - Παραλίας στο Δήμο Βόλβης...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.