Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 6086/Β/31.12.2020

  • 19/1/2021

Απόφ. 110163 Έγκριση της υπ’ αρ. 87/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 135/Β/19.01.2021

  • 19/1/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/1470/17 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/112232/1033/20-11-2020 κοινής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 6076/Β/31.12.2020

  • 18/1/2021

Απόφ. 14847 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 6084/Β/31.12.2020

  • 18/1/2021

Απόφ. 4030 Ορισμός του «Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 84/Β/15.01.2021

  • 15/1/2021

Απόφ. 4646 ΕΞ 2021 Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 6037/Β/31.12.2020

  • 15/1/2021

Απόφ. 3268 Ορισμός του «Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 6043/Β/31.12.2020

  • 15/1/2021

Απόφ. 6207 2η τροποποίηση της απόφασης Ορισμού του «ΕΦΕΠΑΕ» ως Ενδιάμεσου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 6050/Β/31.12.2020

  • 15/1/2021

Απόφ. 20069 Έγκριση Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας Τουριστικού Λιμένα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 6051/Β/31.12.2020

  • 15/1/2021

Απόφ. 4241 Τροποποίηση απόφασης ορισμού του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 72/Β/15.01.2021

  • 15/1/2021

Απόφ. 9152 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.