Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 4850/Β/31.10.2018

  • 31/10/2018

Απόφ. ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ/Β/Φ21/7321 Έγκριση ανάθεσης διαδικασίας σύναψης του Έργου «Οδικός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4850/Β/31.10.2018

  • 31/10/2018

Απόφ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 179988 Τροποποίηση της αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.184573/ 13.12.2017 (ΦΕΚ Β΄ 4488)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4859/Β/31.10.2018

  • 31/10/2018

Απόφ. 83402/1217/Φ2 Σύσταση κλιμακίου επίβλεψης της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4822/Β/30.10.2018

  • 31/10/2018

Απόφ. 17352 Τροποποίηση της αριθμ. 216/08-01-2015 απόφασης Υπουργού Τουρισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 186/Α/30.10.2018

  • 30/10/2018

Απόφ. 4571 Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 251/ΑΑΠ/29.10.2018

  • 30/10/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/460597/47486/4178 Χαρακτηρισμός ως μνημείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4790/Β/26.10.2018

  • 29/10/2018

Απόφ. 963/2018 Kαθορισμός Διοικητικά Οριζόμενης Τιμής κατά τις προβλέψεις...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4788/Β/26.10.2018

  • 29/10/2018

Απόφ. 15840/156612 Έγκριση της 146/2018 (ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4799/Β/26.10.2018

  • 26/10/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/70645/3706 Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης - Καταχώριση των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4801/Β/26.10.2018

  • 26/10/2018

Απόφ. 58567 Σύσταση και συγκρότηση της Μόνιμης Επιτροπής Ελέγχου Αρμοδιοτήτων...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.