Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 187/Α/05.11.2018

  • 6/11/2018

Απόφ. 99 Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4930/Β/05.11.2018

  • 6/11/2018

Απόφ. 758 Τροποποίηση της με αριθμ. Φ14/02/184780/899/ 18.12.2017 (ΦΕΚ 4588/τ.Β΄/27.12.2018)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 261/ΑΑΠ/02.11.2018

  • 5/11/2018

Απόφ. 182359/2742 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως...

Περισσότερα

ΦΕΚ 261/ΑΑΠ/02.11.2018

  • 5/11/2018

Απόφ. 208990 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4910/Β/02.11.2018

  • 5/11/2018

Απόφ. 79571/26752 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4913/Β/02.11.2018

  • 5/11/2018

Απόφ. 109034 Τροποποίηση της αριθμ. 91354/2017 (Β’ 2983) απόφασης του Υπουργού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4934/Β/05.11.2018

  • 5/11/2018

Απόφ. Δ13/οικ. 54905-2718 Τροποποίηση της 60134/786/2017 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 259/ΑΑΠ/01.11.2018

  • 2/11/2018

Απόφ. 6708 Έγκριση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 260/ΑΑΠ/01.11.2018

  • 2/11/2018

Απόφ. 3653 Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενη του 1923 εκτός σχεδίου και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 260/ΑΑΠ/01.11.2018

  • 2/11/2018

Απόφ. 146510/3199 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Νέας...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.