Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 4982/Β/08.11.2018

  • 9/11/2018

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/10087/Α36 Παράταση της επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης για την...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4991/Β/09.11.2018

  • 9/11/2018

Απόφ. 14879/2018 Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ΄αριθμ. 42800/5-12-2012 κοινής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4986/Β/08.11.2018

  • 8/11/2018

Απόφ. 3122.1-Τ72/76052/2018 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση Λιμενικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4968/Β/07.11.2018

  • 8/11/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/77103/707 Κατάρτιση Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης .(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 262/ΑΑΠ/06.11.2018

  • 7/11/2018

Απόφ. 5340 Δέσμευση ζώνης διέλευσης οδού κατ’ εφαρμογή του άρθρου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 262/ΑΑΠ/06.11.2018

  • 7/11/2018

Απόφ. 5364 Δέσμευση ζώνης διέλευσης οδού κατ’ εφαρμογή του άρθρου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4943/Β/06.11.2018

  • 7/11/2018

Απόφ. ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ/Φ1/οικ.7226 Έγκριση ανάθεσης διαδικασίας σύναψης του Έργου «Αντιπλημμυρική...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4945/Β/06.11.2018

  • 7/11/2018

Απόφ. 19 Εκχώρηση αρμοδιότητας έγκρισης σκοπιμότητας δαπάνης για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4947/Β/06.11.2018

  • 7/11/2018

Απόφ. 88352/29166 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4966/Β/07.11.2018

  • 7/11/2018

Απόφ. 218/05.10.2018 ...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.