Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 178/Β/21.01.2021

  • 21/1/2021

Απόφ. 35 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 150/Β/21.01.2021

  • 21/1/2021

Απόφ. 1999 Έγκριση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 6105/Β/31.12.2020

  • 21/1/2021

Απόφ. 220315 Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 101426/20850/ 22.11.2011 (Β’ 2879) απόφασης του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 9/Α/21.01.2021

  • 21/1/2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4767 Καθορισμός του εύρους της αιγιαλίτιδας ζώνης στη θαλάσσια...

Περισσότερα

ΦΕΚ 6090/Β/31.12.2020

  • 20/1/2021

Απόφ. 8495 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 133/Β/19.01.2021

  • 20/1/2021

Απόφ. 21947 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ.457959/1-7-2020 απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 138/Β/20.01.2021

  • 20/1/2021

Απόφ. Α.1007 Καθορισμός ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 6048/Β/31.12.2020

  • 19/1/2021

Απόφ. 4008 1η τροποποίηση της απόφασης ορισμού της «Διεύθυνσης Ενδιάμεσου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 6085/Β/31.12.2020

  • 19/1/2021

Απόφ. 4022 Ορισμός του «Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΑΤΑ Α.Ε.» και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 6103/Β/31.12.2020

  • 19/1/2021

Απόφ. 4028 1η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 379/07-02-2018 ορθή επανάλ. (ΑΔΑ: 7ΧΟΤ7Λ7-...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.