Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 5351/Β/28.11.2018

  • 29/11/2018

Απόφ. 170195/758 Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας 2018-2038 (Εθνική...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5366/Β/29.11.2018

  • 29/11/2018

Απόφ. 68447 Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5367/Β/29.11.2018

  • 29/11/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/58797/3124 Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης -Καταχώριση των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 496/Δ/29.11.2018

  • 29/11/2018

Απόφ. 2993 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος «Καλαμοκανιά»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 278/ΑΑΠ/26.11.2018

  • 28/11/2018

Απόφ. Π.Δ. 25-10-18 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 278/ΑΑΠ/26.11.2018

  • 28/11/2018

Απόφ. 3846 Αναγνώριση οδού ως κύριας δημοτικής της οδού που ενώνει...

Περισσότερα

ΦΕΚ 279/ΑΑΠ/26.11.2018

  • 28/11/2018

Απόφ. 505555(1773) Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου στο Ο.Τ. 107...

Περισσότερα

ΦΕΚ 280/ΑΑΠ/26.11.2018

  • 28/11/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/461548/47563/4186/1526 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτηρίου φερ. ιδιοκτησίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 280/ΑΑΠ/26.11.2018

  • 28/11/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/523347/373658/6884/2776 Χαρακτηρισμός του Ι. Ν. Ζωοδόχου Πηγής στον οικισμό Μεγαλοχωρίου,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 280/ΑΑΠ/26.11.2018

  • 28/11/2018

Απόφ. 272952/5115 Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.