Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 497/Δ/03.12.2018

  • 5/12/2018

Απόφ. ΔΑΕΕ/οικ.2424 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρέματος Αγίου Γεωργίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 202/Α/04.12.2018

  • 4/12/2018

Απόφ. Πράξη 22 της 30-11-2018 Τροποποίηση της 48/11-12-2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 199/Α/03.12.2018

  • 3/12/2018

Απόφ. 4577 Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 200/Α/03.12.2018

  • 3/12/2018

Απόφ. 4578 Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 201/Α/03.12.2018

  • 3/12/2018

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4579 Υποχρεώσεις αερομεταφορέων σχετικά με τα αρχεία επιβατών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 283/ΑΑΠ/27.11.2018

  • 3/12/2018

Απόφ. 1790 Κύρωση τμήματος δικτύου κοινοχρήστων χώρων, εντός ορίων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 286/ΑΑΠ/28.11.2018

  • 3/12/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/78523/1208 Έγκριση Αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5362/Β/29.11.2018

  • 3/12/2018

Απόφ. 3122.1-Τ68/85662/2018 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5375/Β/30.11.2018

  • 3/12/2018

Απόφ. 90661/29762 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5348/Β/28.11.2018

  • 29/11/2018

Απόφ. Γ2β/οικ. 90481 Τροποποίηση και συμπλήρωση της Α3γ/οικ. 86222/11-11-2015 (Β’2542)...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.