Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 5430/Β/04.12.2018

  • 5/12/2018

Απόφ. 2132.17/80476/18 Διαδικασία σφράγισης και αποσφράγισης επιχειρήσεων ή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5431/Β/04.12.2018

  • 5/12/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/82377/265 Κατάργηση μεταλλειοκτησίας επί της υπ’ αριθ. 29 Παραχώρησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5431/Β/04.12.2018

  • 5/12/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/82360/262 Κατάργηση μεταλλειοκτησίας επί της υπ’ αριθ. 74 παραχώρησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5431/Β/04.12.2018

  • 5/12/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/82365/263 Κατάργηση μεταλλειοκτησίας επί των υπ’ αριθ. 156, 157, 244, 246,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5431/Β/04.12.2018

  • 5/12/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/82349/261 Κατάργηση μεταλλειοκτησίας επί της υπ’ αριθ. 5 Παραχώρησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5431/Β/04.12.2018

  • 5/12/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/82333/260 Κατάργηση μεταλλειοκτησίας επί των υπ’ αριθ. 42, 43 παραχωρήσεις...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5438/Β/05.12.2018

  • 5/12/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/83780/346 Καθορισμός δράσεων που υλοποιεί το Κέντρο Ανανεώσιμων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5438/Β/05.12.2018

  • 5/12/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/83371/122 Υπολογισμός, χρόνος και διαδικασία απόδοσης μισθωμάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5441/Β/05.12.2018

  • 5/12/2018

Απόφ. 20595 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 16597/29.12.2010 (ΦΕΚ Β’ 2156) κοινής υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5447/Β/05.12.2018

  • 5/12/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/85251/242 Έγκριση Εθνικού Σχεδίου αύξησης του αριθμού των κτιρίων...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.