Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 5503/Β/07.12.2018

  • 7/12/2018

Απόφ. Δ.15/Δ΄/63100/1742 Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 504/Δ/07.12.2018

  • 7/12/2018

Απόφ. 70212 Καθορισμός ορίων αιγιαλού στην παραλιακή περιοχή «Άγιος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 505/Δ/06.12.2018

  • 7/12/2018

Απόφ. 70213 Καθορισμός ορίων αιγιαλού στην παραλιακή περιοχή «Άγιος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 204/Α/06.12.2018

  • 7/12/2018

Απόφ. 73143/ΤΔ 7200 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του π.δ. 209/1998 για το σύνολο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 204/Α/06.12.2018

  • 7/12/2018

Απόφ. Π.Δ. 106 Αναγνώριση οικισμού «Πορεία» του Δήμου Καστοριάς ως Τοπικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5465/Β/06.12.2018

  • 7/12/2018

Απόφ. 121430 Καθορισμός προϋποθέσεων, όρων και δικαιολογητικών για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 288/ΑΑΠ/04.12.2018

  • 5/12/2018

Απόφ. 254533/4558 Μη έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου για άρση ρυμοτομικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 288/ΑΑΠ/04.12.2018

  • 5/12/2018

Απόφ. 19530 Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 1248 της συνοικίας Αγίων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5421/Β/04.12.2018

  • 5/12/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/78222/348 Τροποποίηση της οικ.170375/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5425/Β/04.12.2018

  • 5/12/2018

Απόφ. 69402 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.