Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 5619/Β/13.12.2018

  • 13/12/2018

Απόφ. ΔΕΑΦ 1184793 ΕΞ 2018 Τροποποίηση της 45231/20-04-2017 (ΦΕΚ Β΄ 1445) κοινής υπουργικής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 294/ΑΑΠ/11.12.2018

  • 12/12/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ ΤΒΜΑΧΜΑΕ/523213/373557/6882/2777 Χαρακτηρισμός ως νεώτερου μνημείου του τεμένους Μύκης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 296/ΑΑΠ/12.12.2018

  • 12/12/2018

Απόφ. 346143/6850 Έγκριση τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 297/ΑΑΠ/12.12.2018

  • 12/12/2018

Απόφ. 48/6/23-3-2018 ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 297/ΑΑΠ/12.12.2018

  • 12/12/2018

Απόφ. 72199 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5599/Β/12.12.2018

  • 12/12/2018

Απόφ. 1279 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5582/Β/12.12.2018

  • 12/12/2018

Απόφ. Δ12/ΓΠ.οικ. 62866/1832 Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5588/Β/12.12.2018

  • 12/12/2018

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.14531/Α321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5525/Β/10.12.2018

  • 11/12/2018

Απόφ. 3662 Ορισμός της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5539/Β/11.12.2018

  • 11/12/2018

Απόφ. 4786 Ορισμός της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.