Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 513/Δ/14.12.2018

  • 17/12/2018

Απόφ. 72418 Επικύρωση οριογραμμών τμήματος υδατορέματος που διέρχεται...

Περισσότερα

ΦΕΚ 514/Δ/14.12.2018

  • 17/12/2018

Απόφ. 219345/969 Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης επεξεργασμένων αστικών λυμάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5680/Β/17.12.2018

  • 17/12/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/89160/4590 Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησηςΚαταχώριση των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 300/ΑΑΠ/14.12.2018

  • 14/12/2018

Απόφ. 532 Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης με τις διατάξεις του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5572/Β/12.12.2018

  • 14/12/2018

Απόφ. 3122.2-Τ65/87776/2018 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5644/Β/14.12.2018

  • 14/12/2018

Απόφ. Δ21/1529/Φ.Α15 Ανάθεση των έργων, μελετών και συμβάσεων παροχής τεχνικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 295/ΑΑΠ/12.12.2018

  • 14/12/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/492951/50726/4388 Χαρακτηρισμός ως νεώτερου μνημείου του κτηρίου στη συμβολή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 295/ΑΑΠ/12.12.2018

  • 14/12/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/547501/56399/4811/1810 Χαρακτηρισμός ως μνημείου μνημείου του πέτρινου γεφυριού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5616/Β/13.12.2018

  • 13/12/2018

Απόφ. ΔΤΔ Β 1182883 ΕΞ 2018 Διατίμηση δελτίων TIR και Μεμονωμένων Εγγυήσεων με Τίτλους,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5618/Β/13.12.2018

  • 13/12/2018

Απόφ. 93983/30629 + 90727/29781 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.