Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 517/Δ/18.12.2018

  • 21/12/2018

Απόφ. 19775/202636 Επανακαθορισμός εν μέρει των οριογραμμών αιγιαλού και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 523/Δ/20.12.2018

  • 21/12/2018

Απόφ. 271783 Επανακαθορισμός οριογραμμής αιγιαλού στην θέση «Σωτηριώτισσα»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 529/Δ/21.12.2018

  • 21/12/2018

Απόφ. 263989 Επικύρωση καθορισμού οριοθέτησης τμήματος χειμάρρου ΣΤΕΝΩΜΑ,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5727/Β/19.12.2018

  • 20/12/2018

Απόφ. 3122.1-Τ53/90866/2018 Ορισμός αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5730/Β/19.12.2018

  • 20/12/2018

Απόφ. 1314 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5726/Β/19.12.2018

  • 20/12/2018

Απόφ. ΠΟΛ. 1225 Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών, για την αντιμετώπιση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5726/Β/19.12.2018

  • 20/12/2018

Απόφ. 3122.1-Τ53/90795/2018 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5700/Β/18.12.2018

  • 19/12/2018

Απόφ. 176197/2814 Τροποποίηση της με αριθμό 146776/2459/ 21.10.2016 απόφασης του Αναπληρωτή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5700/Β/18.12.2018

  • 19/12/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/89183/4591 Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5738/Β/19.12.2018

  • 19/12/2018

Απόφ. 137111 Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.