Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 287/Β/27.01.2021

  • 27/1/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/7547/104 Έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ταυτότητας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 248/Β/27.01.2021

  • 27/1/2021

Απόφ. 9893 Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 44662/454/ 2019 (Β’ 2192) υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 248/Β/27.01.2021

  • 27/1/2021

Απόφ. 3122.1-Τ40Α/3893/2021 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την επίβλεψη της μελέτης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 248/Β/27.01.2021

  • 27/1/2021

Απόφ. 349/03-11-2020 Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας των περιβαλλοντικών πάρκων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 249/Β/27.01.2021

  • 27/1/2021

Απόφ. 798 Προθεσμία κατάταξης κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 249/Β/27.01.2021

  • 27/1/2021

Απόφ. 3122.1-Τ76/3851/2021 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 203/Β/25.01.2021

  • 26/1/2021

Απόφ. 2 Ανάκληση της απόφασης Ορισμού της «Διεύθυνσης Αναπτυξιακού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 245/Β/26.01.2021

  • 26/1/2021

Απόφ. ΔΙΔΥ/Φ.1.2/οικ.1197 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 246/Β/26.01.2021

  • 26/1/2021

Απόφ. Α.1015 Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 192/Β/25.01.2021

  • 25/1/2021

Απόφ. ΔΣ 121 Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.