Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 282/Β/27.01.2021

  • 28/1/2021

Απόφ. 8350 ΕΞ 2021 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από το σεισμό της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 310/Β/28.01.2021

  • 28/1/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/6974/74 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 171563/131/ 21.02.2018 κοινής απόφασης του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 311/Β/28.01.2021

  • 28/1/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/6989/75 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑ-ΕΝ/57409/458/27.06.2019 (Β’...

Περισσότερα

ΦΕΚ 314/Β/28.01.2021

  • 28/1/2021

Απόφ. 1221 Αναγνώριση του φυσικού πόρου «ΘΕΡΜΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ, ΘΕΡΜΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 252/Β/27.01.2021

  • 27/1/2021

Απόφ. 154 Παράταση προθεσμιών των υπ’ αρ. 13214/30-11-2017 (Β’ 4268) και 13215/30-11-2017...

Περισσότερα

ΦΕΚ 253/Β/27.01.2021

  • 27/1/2021

Απόφ. 8303 ΕΞ 2021 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 253/Β/27.01.2021

  • 27/1/2021

Απόφ. Δ30/Δ5α/18495 Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων σε...

Περισσότερα

ΦΕΚ 286/Β/27.01.2021

  • 27/1/2021

Απόφ. Α.1014 Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 287/Β/27.01.2021

  • 27/1/2021

Απόφ. Δ1(δ)/Γ.Π. οικ.5684 Συμπλήρωση της υπό στοιχεία ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.154949/2010 υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 291/Β/27.01.2021

  • 27/1/2021

Απόφ. 9660 ΕΞ 2021 Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.