Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 250/Α/23.12.2021

  • 24/12/2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4875 Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 251/Α/23.12.2021

  • 24/12/2021

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4876 Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 247/Α/10.12.2021

  • 11/12/2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4872 Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 237/Α/02.12.2021

  • 2/12/2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4864 Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5553/Β/30.11.2021

  • 30/11/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887 Προδιαγραφές, όροι και τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 228/Α/27.11.2021

  • 27/11/2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4859 Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 220/Α/19.11.2021

  • 20/11/2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4858 Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 220/Α/19.11.2021

  • 20/11/2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4858 Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5343/Β/17.11.2021

  • 18/11/2021

Απόφ. 11/2021 Έγκριση όρων πρότυπου τεύχους πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5269/Β/12.11.2021

  • 13/11/2021

Απόφ. 314290 Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών,...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.