Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 567/Δ/31.12.2018

  • 4/2/2019

Απόφ. 6970 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος με αριθμό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 207/Β/01.02.2019

  • 4/2/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/2343/174 Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Μητροπολιτικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 224/Β/04.02.2019

  • 4/2/2019

Απόφ. 799/13510 Τροποποίηση της 4912/120862/5-11-2015 (Β΄ 2468) απόφασης του Υπουργού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 183/Β/31.01.2019

  • 1/2/2019

Απόφ. 120302/37884/2018 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 195/Β/31.01.2019

  • 1/2/2019

Απόφ. 45/7887 Τροποποίηση της αριθμ.158/16825/31-1-2018 απόφασης «Καθορισμός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 213/Β/01.02.2019

  • 1/2/2019

Απόφ. 1037 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 221/Β/01.02.2019

  • 1/2/2019

Απόφ. 892/19 Διαδικασία ακινητοποίησης οχημάτων στα Ιδιωτικά Κέντρα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 223/Β/01.02.2019

  • 1/2/2019

Απόφ. ΔΧΠ 000021-ΕΞ2019 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 14/ΑΑΠ/30.01.2019

  • 31/1/2019

Απόφ. Π.Δ.14-1-19 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης β’ κατοικίας σε έκταση ιδιοκτησίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 15/ΑΑΠ/30.01.2019

  • 31/1/2019

Απόφ. Π.Δ.14-01-19 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.